ˆ

Ogłoszenia z 2018 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OSO.524.1.1 - Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 12:52:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROJEKTU „Uchwały Rady Gminy w Żaganiu w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żagań o statusie wiejskim na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 1. Cel konsultacji:
  Uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działających na terenie Gminy Żagań.
 2. Przedmiot konsultacji:
  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy w Żaganiuw sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żagań o statusie wiejskim na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Projekt w zał. nr 1.
 3. Czas rozpoczęcia konsultacji: 13.11.2018 r., czas zakończenia konsultacji: 27.11.2018 r.
 4. Forma konsultacji:
  - elektroniczna z wykorzystaniem wzoru druku konsultacji (zał. nr 2);
  - pisemna z wykorzystaniem wzoru druku konsultacji (zał. nr 2).
 5. Zasięg terytorialny konsultacji:
  - Gmina Żagań.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zmian do projektu w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań,
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 12:52:48
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 13:16:36
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 15:46:36
Artykuł był wyświetlony: 3088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6730.103.2018 - INFORMACJA (art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-14 12:05:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-08-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-08-14 12:05:08
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-08-14 12:06:17
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-08-14 12:06:17
Artykuł był wyświetlony: 6947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko – ładowarki CASE 580 SLE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 23:50:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań
 
OGŁASZA
 
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko – ładowarki CASE 580 SLE
 
Przedmiot sprzedaży: koparko – ładowarka CASE 580 SLE
Właściciel: Gmina Żagań
 
Termin i miejsce oglądania pojazdu:
Koparko – ładowarkę CASE 580 SLE  można obejrzeć w miejscowości Dzietrzychowice 73  od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia14.02.2018 r. po umówieniu telefonicznym pod numerem tel. (68) 458 48 14 lub 608758630.
 
Cena wywoławcza: 45.000,00 zł brutto
Kwota wadium: 5.000,00 zł
 
Sprzedaż pojazdu jest zwolniona z podatku VAT.
 
Dane szczegółowe:
 
Koparko – ładowarka kołowa marki CASE 580 SLE RANGER,
Kraj pochodzenia – Francja,
Nr ramy CGG0166848,
Rok produkcji 1998 model roku 1999,
Nr seryjny JKJ 0202336,
Wskazanie licznika - 4004,2 Mtg,
Typ kabiny – Standard,
Oznaczenie silnika CASE 4T-390,
Rodzaj silnika CASE 4T-390,
Pojemność silnika 3900 ccm
Moc silnika 67 kW [90 KM],
Liczba cylindrów / układ cylindrów 4/ rzędowy,
Rodzaj skrzyni biegów – manualna,
Napęd 4x4,
Całkowita masa własna 8700 kg,
Pojemność łyżki tylnej  0,6 m3,
Pojemność czerpaka – 1m3.
 
Koparka nie eksploatowana od około 2 lat, przechowywana w pomieszczeniu garażowym, w tym okresie nie przeprowadzano żadnych zabiegów konserwacyjnych. Pojazd kompletny bez widocznych braków i niesprawności.
Silnik, skrzynia biegów ślady niewielkich wycieków płynów eksploatacyjnych, przewody hydrauliczne, siłowniki – niewielkie ślady nieszczelności.
Instalacja elektryczna i oświetlenie pojazdu kompletne.
Układ hamulcowy – kompletny. Kabina – kompletna w stanie dostatecznym. Zużyte siedzenie, uszkodzone elementy z tworzyw sztucznych, silnie zabrudzona wykładzina dachu.
Stan powłoki lakierniczej – kolor – żółty akrylowy wymagający uzupełnień.
Rozdzielacz hydrauliczny – po wymianie.
Akumulator – brak.
Układ jezdny – kompletny, uszkodzone obie tylne opony- wyłamane fragmenty protektora.
Ogumienie kół tylnych  16.9-28 – zużyte w 100%.
Ogumienie kół przednich 12.5-18- zużyte w 90%.
Koparka nie posiada dowodu rejestracyjnego i jako maszyna robocza wolnobieżna nie podlega rejestracji. 
 
Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Postąpienie ustala się na kwotę 200,00 zł. (dwieście  złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 8:15 w miejscowości Dzietrzychowice 73.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu
Gminy najpóźniej do dnia 14 lutego 2018r. lub na konto Gminy Żagań BZ WBK nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne
znajdą się na rachunku organizatora przetargu najpóźniej do dnia 14 lutego 2018 r.
Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
 
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu w formie określonej przez wpłacającego.
 
Cena sprzedaży ruchomości w formie przetargu nie może być rozłożona na raty.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Żagań pokoju nr 9,telefon (68) 458 48 14.
Wszelkich informacji dotyczących pojazdu można uzyskać pod numerem telefonu - 608758630.
 
 
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
Informacja utworzona na podstawie Zarządzenie Nr14/18 Wójta Gminy Żagań z dnia7 lutego 2018 r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
Wynik:
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego ustnego nieograniczonego przetargu w dniu 15.02.2018r. została sprzedana koparko ładowarka CASE 580SLE RANGER za cenę 45 200 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 23:50:36
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 23:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 09:21:13
Artykuł był wyświetlony: 15897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 obliczona na dzień 01.01.2018 r. i statystycznej liczbie dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-07 14:45:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Broszczuk Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Broszczuk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 14:45:17
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 14:46:11
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 14:46:11
Artykuł był wyświetlony: 15449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WÓJT GMINY ŻAGAŃ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŻAGAŃ W 2018 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 20:42:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty należy składać do dnia 12.02.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań do godz.: 15:00.
 
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym".
 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się możliwość uzupełnienie niekompletnej oferty w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku (mailowo lub listownie).
 
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Żagań ogłosi decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 20:42:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 20:46:24
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 20:50:33
Artykuł był wyświetlony: 15864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WÓJT GMINY ŻAGAŃ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŻAGAŃ W 2018 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 20:36:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty należy składać do dnia 12.02.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań do godz.: 15:00.
 
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".
 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się możliwość uzupełnienie niekompletnej oferty w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku (mailowo lub listownie).
 
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Żagań ogłosi decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 20:36:21
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 20:38:08
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 20:49:36
Artykuł był wyświetlony: 15784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WÓJT GMINY ŻAGAŃ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŻAGAŃ W 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 20:19:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty należy składać do dnia 12.02.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań do godz.: 16:00.
 
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej".
 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się możliwość uzupełnienie niekompletnej oferty w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku (mailowo lub listownie).
 
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Żagań ogłosi decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 20:19:06
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 20:26:31
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 20:49:51
Artykuł był wyświetlony: 15732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu