ˆ

Obwieszczenia z 2012 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 5 września 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 15:06:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 5.09.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że na wniosek Gminy Żagań w dniu 5.09.2012 r. została wydana decyzja nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków:
 • sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami betonowymi i tworzywowymi,
 • sieci kanalizacyjnej ze studniami betonowym, odprowadzającej wody z drenażu opaskowego projektowanych budynków
na działkach nr ewidencyjny 389/2, 754, 860/2, 45/7, 55/1, 55/5 – obręb Bożnów, gmina Żagań. 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji  w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 15:06:33
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 15:06:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 15:11:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 15:21:12
Artykuł był wyświetlony: 2719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 15:04:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 17.08.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 17.08.2012 r. wydana została decyzja nr 4/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 60d, dz. nr ewidencyjny 60 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi  Łozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 15:04:23
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 15:04:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 15:04:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 15:04:44
Artykuł był wyświetlony: 2744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 12:36:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 17.08.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 17.08.2012 r. wydana została decyzja nr 7/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 61 c, dz. nr ewidencyjny 61obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi  Łozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 12:36:20
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 12:36:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 12:36:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 12:36:24
Artykuł był wyświetlony: 2808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 12:32:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 2012-08-17

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 17.08.2012 r. wydana została decyzja nr 6/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 19 c, dz. nr ewidencyjny 674 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi  Łozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 12:32:01
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 12:32:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 12:32:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 12:32:05
Artykuł był wyświetlony: 2838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 12:23:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 2012-08-17

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 17.08.2012 r. wydana została decyzja nr 6/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 19 c, dz. nr ewidencyjny 674 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi  Łozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 12:23:37
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 12:23:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 12:27:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 12:27:19
Artykuł był wyświetlony: 2775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 12:06:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 2012-08-17

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 17.08.2012 r. wydana została decyzja nr 5/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odtworzeniu śródleśnego bagna leśnictwie Jeziornik, oddział leśny 58d, 59d, dz. nr ewidencyjny 58, 59 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi  Łozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 12:06:28
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 12:06:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 12:18:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 12:22:13
Artykuł był wyświetlony: 2808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 08:21:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 2012-08-17

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 17.08.2012 r. wydana została decyzja nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „Odtworzeniu śródleśnego bagna leśnictwie Jeziornik, oddział leśny  22c dz. nr  ewidencyjny 502 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi  Łozy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 08:21:52
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 08:21:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 08:21:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 09:22:18
Artykuł był wyświetlony: 2914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu