ˆ

Obwieszczenia z 2013 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 5 listopada 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-07 08:51:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 05 listopada 2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie Uchwały Nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010 r., Wójt Gminy Żagań przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Roczny program współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zmian do projektu do dnia  20.11.2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Propozycje należy składać zgodnie z załącznikiem do załącznika: (Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji) do uchwały Nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010 r.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor  Karolina Jędzierowska  pok. nr 17 Urząd Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań, tel. 68 458 48 04.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-07 08:51:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-11-07 08:51:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-11-07 14:15:44
Artykuł był wyświetlony: 4947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 12 czerwca 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-19 18:27:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 12.06.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 12.06.2013 r. na wniosek Pani Joanny Piotrowicz działającej w imieniu PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej <b>na budowie koryta żelbetowego – przepławki dla migracji ryb o szerokości dna nie większej niż 1,5 m o długości ok. 210m  na dz. nr 99/4 , obręb Gorzupia gmina Żagań</b>.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7 w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-MAzur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-19 18:27:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-19 18:27:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-19 18:27:11
Artykuł był wyświetlony: 6097 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 12 czerwca 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-19 18:21:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 12.06.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 12.06.2013 r. na wniosek PGL LP Nadleśnictwo Świętoszów  ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Paweł Plutowski Pracowania Projektowa PLAN ul. Browarniana 1, 65-823 Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg dojazdowych pożarowych o długości ok. 0,55 km wraz ze zjazdami na drogi wewnętrzne oraz mijankami i placami manewrowymi na dz. nr 681, 683, 676, 675 obręb Łozy gmina Żagań (długość dróg ok. 0,48km) oraz dz. nr 1072, 466 obręb Czerna , gm. Iłowa (długość dróg ok. 0,07km).

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7 w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-MAzur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-19 18:21:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-19 18:21:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-19 18:21:32
Artykuł był wyświetlony: 6164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 12 czerwca 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-19 18:14:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 12.06.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647) informuję, że w dniu 12.06.2013 r. na wniosek Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl.3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu śródleśnego bagna w Leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 63F/64F, dz. nr ewidencyjny 63/1 obręb Łozy, gmina Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-MAzur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-19 18:14:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-19 18:14:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-19 18:14:16
Artykuł był wyświetlony: 5994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 08:47:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja 4/2013 o zmianie decyzji nr 6/2012 z dnia 21.08.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 19 c, dz. nr ewidencyjny 674 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 08:47:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 08:51:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 08:52:32
Artykuł był wyświetlony: 6025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 08:44:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja nr 5/2013 z dnia 25.04.2013 r. o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 7/2112 z dnia 21.08.2012 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem  piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 61 c, dz. nr ewidencyjny 61obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 08:44:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 08:45:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 08:45:54
Artykuł był wyświetlony: 5811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 08:37:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja nr 7/2013 o zmianie decyzji nr 8/2012 z dnia 21.08.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 33d/33g, 32, dz. nr ewidencyjny 33/1, 32 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 08:37:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 08:38:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 08:38:06
Artykuł był wyświetlony: 5764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 08:01:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja nr 6/2013 o zmianie decyzji nr 4/2012 z dnia 17.04.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 60d, dz. nr ewidencyjny 60 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 08:01:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 08:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 08:02:35
Artykuł był wyświetlony: 5721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 07:44:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2014 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja nr 3/2013 o zmianie decyzji nr 5/2012 z dnia 17.08.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odtworzeniu śródleśnego bagna leśnictwie Jeziornik, oddział leśny 58d, 59d, dz. nr ewidencyjny 58, 59 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 07:44:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 07:45:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 08:01:55
Artykuł był wyświetlony: 5696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 07:38:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja nr 5/2013 o zmianie decyzji nr 3/2012 z dnia 17.08.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odtworzeniu śródleśnego bagna leśnictwie Jeziornik, oddział leśny 22c dz. nr ewidencyjny 502 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 07:38:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 07:39:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 07:39:38
Artykuł był wyświetlony: 5304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu