ˆ

Rada Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 19:30:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

(Szanowni Mieszkańcy informujemy, że zmianie uległa godzina obrad XXXVIX sesji Rady Gminy Żagań. Obrady odbędą się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 14:00 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu). Poniżej zamieszczona zostałła treść skorygowanego ogłoszenia.)
 
Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXVIX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 1400 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
3.   
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
określenia stawek podatku od nieruchomości;
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2019 r.;
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żagań.
4.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2017/2018.
5. Interpelacje i wnioski.
6.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7.
Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVIII sesji z dnia 25 września 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grazyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 19:30:38
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 19:43:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-10-25 07:41:06
Artykuł był wyświetlony: 176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 09:17:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań;
zajęcia stanowiska odnośnie petycji o zmianę decyzji o likwidacji lotniska z pasem utwardzonym dla Gminy Żagań;
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań;
3.
Interpelacje i wnioski.
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 09:17:40
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 09:17:43
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 09:19:14
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 11:24:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań;
3.
Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 11:24:25
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 11:29:12
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 11:49:12
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 07:30:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Gminie Osiecznica;
zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu;
zamiany nieruchomości.
3.
Interpelacje i wnioski.
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu z obrad  XXXV sesji nadzwyczajnej z dnia 5 lipca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 07:30:03
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 07:44:28
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 07:51:45
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 08:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 1200 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Gminie Osiecznica;
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu;
zamiany nieruchomości;
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań.
3.
Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kryków Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kryków Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 08:37:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 08:41:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 08:51:23
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 21:57:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu  13 czerwca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
 
1.
Uchwalenie porządku obrad.
2.
Wypracowanie stanowiska w sprawie działalności ŻWiK Spółki w Żaganiu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 21:57:02
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 22:24:47
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 08:50:20
Artykuł był wyświetlony: 397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 00:26:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2017 r.;
absolutorium dla Wójta Gminy Żagań;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;
przyznania dotacji na roboty remontowe przy obiekcie zabytkowym;
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
zmiany Uchwały Nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;
zmiany w Uchwale Nr XXXII/235/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie  podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXII sesji z dnia 19 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grazyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 00:26:46
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 00:32:08
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 14:55:52
Artykuł był wyświetlony: 439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 08:47:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021;
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań;
zmiana uchwały Nr XIV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo;
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
zniesienia współwłasności;
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żagań;
ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 r.
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Interpelacje i wnioski.
5. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
6. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI sesji  nadzwyczajnej z dnia 5 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 08:47:52
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 08:55:11
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 09:06:23
Artykuł był wyświetlony: 626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 13:28:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Żagańskiemu;
- udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Żagańskiemu;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021;
- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
3.
Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 13:28:11
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 13:33:22
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-02-03 12:40:27
Artykuł był wyświetlony: 834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXX sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 10:42:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1230 (świetlica wiejska w Tomaszowie).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Żagańskiemu;
- organizacji wspólnej obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, dla którego Gmina Żagań jest organem prowadzącym;
- przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573) na 2018 r.;
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
uchwalenia budżetu Gminy Żagań na 2018 r.;
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2018-2021;
- zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy”;
- nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIX sesji  z dnia 30 listopada 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 10:42:46
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 10:51:23
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 13:27:28
Artykuł był wyświetlony: 961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu