ˆ

Rada Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obrady XXIX sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 20:39:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gryżyce, gmina Żagań;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gryżyce, gmina Żagań;
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020;
zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym;
- określenia stawek podatku od nieruchomości;
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Żagań na 2018 r.
- odrzucenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzenie ścieków;
- zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
- zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań.
3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2016/2017.
4.
Analiza oświadczeń majątkowych.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII sesji  z dnia 18 września 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 20:39:36
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 20:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 20:50:12
Artykuł był wyświetlony: 51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy (za 2015 r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-01 08:20:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plik do pobrania w formacie DOCX (DOCX - rozszerzenie plików programu Microsoft Word w wersji 2007 lub nowszej).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-04-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-04-01 08:20:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-04-01 08:25:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-04-01 08:25:49
Artykuł był wyświetlony: 3500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Organ stanowiący

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-11 23:58:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

RADA GMINY jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
 
Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
 
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).
 
Jako organ kontrolny gminy, Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii Rady Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-05-11 23:58:57
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 00:00:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 00:01:09
Artykuł był wyświetlony: 5049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-05 23:58:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Gminy Żagań - Daniszewski Jan Tadeusz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wykaz radnych Rady Gminy Żagań
 
1.
Dudzik Andrzej Leszek
Bożnów
2.
Lipiński Waldemar Piotr
Bożnów
3.
Górniak Adam Marcin
Bukowina Bobrzańska
4.
Pirga Janina Teresa
Dzietrzychowicach
5.
Cisowski Piotr
Dzietrzychowice
6.
Hrycak Marian
Jelenin
7.
Żywiecka Izabela
Jelenin
8.
Kucharski Hubert Michał
Gorzupia
9.
Ochrymczuk Leszek Grzegorz
Miodnica
10.
Kłoniecka Elżbieta
Stary Żagań
11.
Soroka Monika Małgorzata
Rudawica
12.
Podkowa Barbara Wioletta
Stara Kopernia
13.
Faryńska Maria Lucyna
Trzebów
14.
Lipski Paweł Robert
Tomaszowo
15.
Daniszewski Jan Tadeusz
Tomaszowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-05-05 23:58:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2015-05-05 23:58:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2015-05-06 00:00:07
Artykuł był wyświetlony: 4897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-06 00:01:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Monika Soroka
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. Adam Górniak
 2. Barbara Podkowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej - Paweł Lipski
Członkowie Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej
 1. Waldemar Lipiński
 2. Leszek Ochrymczuk
 3. Piotr Cisowski
 4. Andrzej Dudzik

Akapit nr 3 - brak tytułu

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - Elżbieta Kłoniecka
Członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
 1. Izabela Żywiecka
 2. Marian Hrycak
 3. Maria Faryńska
 4. Janina Pirga

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-05-06 00:01:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2015-05-06 00:01:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2015-05-06 00:19:47
Artykuł był wyświetlony: 4934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu