ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/153/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok XXI/153/16 Obowiązujący
2 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/152/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/214/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żagań XXI/152/16 Obowiązujący
3 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/151/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXI/151/16 Obowiązujący
4 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/150/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XXI/150/16 Obowiązujący
5 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/149/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik XXI/149/16 Obowiązujący
6 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.), na rok 2017 XXI/148/16 Obowiązujący
7 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/147/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. XXI/147/16 Obowiązujący
8 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/146/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. XXI/146/16 Obowiązujący
9 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/145/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym XXI/145/16 Obowiązujący
10 2016-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXI/144/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 XXI/144/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu