ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/212/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań XXIX/212/17 Obowiązujący
2 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/211/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XXIX/211/17 Obowiązujący
3 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/210/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik XXIX/210/17 Obowiązujący
4 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/209/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków XXIX/209/17 Obowiązujący
5 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/208/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2018 r. XXIX/208/17 Obowiązujący
6 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/207/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXIX/207/17 Obowiązujący
7 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/206/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/145/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym XXIX/206/17 Obowiązujący
8 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/203/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Gryżyce, gmina Żagań XXIX/203/17 Obowiązujący
9 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXIX/202/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Gryżyce, gmina Żagań XXIX/202/17 Obowiązujący
10 2017-11-22 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 71/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 71/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań