ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-07 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 14/18 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ŻAGAŃ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko – ładowarki CASE 580 SLE oraz powołania komisji przetargowej 14/18 Obowiązujący
2 2018-02-07 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż koparko – ładowarki CASE 580 SLE. 13/18 Obowiązujący
3 2018-02-05 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXI/228/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żagań instrumentem płatniczym XXXI/228/18 Obowiązujący
4 2018-02-05 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXI/225/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Żagańskiemu XXXI/225/18 Obowiązujący
5 2018-02-05 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXI/224/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Żagańskiemu XXXI/224/18 Obowiązujący
6 2018-01-19 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 5/18 Wójta Gminy Żagań z dnia 19.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żagań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym a także w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 5/18 -
7 2018-06-19 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Żagań z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego 29/17 -
8 2017-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXX/218/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok XXX/218/17 Obowiązujący
9 2017-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXX/223/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim XXX/223/17 Obowiązujący
10 2017-12-20 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXX/222/17 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania XXX/222/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań