ˆ

Ogłoszenia z 2017 r.

Szczegóły informacji

I ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Ford Escort

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-01 21:26:15 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-01 21:26:18 przez Artur Bajda

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań
 
OGŁASZA
 
I ofertowy  przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Ford Escort
 
1. Nazwa oraz adres organizatora przetargu
 
Gmina Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
 
e-mail:
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek  - 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek – 7:00- 15:00
piątek – 7:00- 14:00
 
tel. 68-458- 48 -00
fax: 68- 377-23-36
 
2. Osoba do kontaktu
 
Łukasz Krawański tel. 68-458-48-20
 
3. Przedmiot sprzedaży
 
Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki Ford Escort
Nr rejestracyjny pojazdu: FZG 89JL,
Rok produkcji: 1988,
Stan licznika: 57068 km,
Paliwo: olej napędowy,
Pojemność/moc silnika: 1600 ccm/ 55 KM,
Typ pojazdu: kombi, 2 osoby z kratą bagażnika
Badanie techniczne ważne do 31. 10. 2017 r.
 
 
 
Właścicielem przedmiotu sprzedaży jest  Gmina Żagań
4. Termin i miejsce oglądania przedmiotu sprzedaży
 Przedmiot sprzedaży  można obejrzeć w miejscowości Dzietrzychowice w bazie Gminy Żagań (po drugiej stronie ulicy od remizy OSP Dzietrzychowice) od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20.04.2017 r. po umówieniu telefonicznym pod numerem 608 758 630
 
 
5. Instrukcja warunków sprzedaży samochodu pożarniczego – autodrabiny.
 
1. Oferent umieści formularz ofertowy w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem
”OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI FORD ESCORT”
Nie otwierać przed 21.04.2017 r. godzina 10:00
 
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres:
 
Urząd Gminy Żagań
Ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
Sekretariat
Do dnia 21.04.2017 r. do godziny 9:00
 
3. Oferta złożona do przetargu powinna zawierać.
 
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
- formularz ofertowo – cenowy wg załącznika nr 2
- kopię wpłacenia wadium
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
 
4. Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.
 
5. Cena wywoławcza
 
Cena wywoławcza określona została na kwotę 2000,00 zł brutto.
 
6. Miejsce i termin  otwarcia ofert
 
Otwarcie ofert odbędzie się w:
Urzędzie Gminy Żagań
Ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
Pok. Nr 3
 
Data otwarcia: 21.04.2017 r. godzina 10.00
 
 
6. Wadium
 
 
Kwota wadium: 200,00 zł
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz.14:00 lub na konto Urzędu Gminy  BZ WBK 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 z adnotacją „Wadium – zakup samochodu pożarniczego Ford Escort”.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2017 r.   do godz.09:00.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylania się przez tę osobę od wykonania wymaganych czynności związanych z wygraną przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od zakończenia przetargu w formie takiej, w jakiej zostało wpłacone, czyli zwrot na konto, z którego wpłynęło lub wypłata w kasie Urzędu Gminy Żagań.
 
Przetarg uznaje się za skuteczny z chwilą spełnienia wszystkich wymogów formalnych przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie do wyprowadzenia i zabrania pojazdu w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu oraz wniesienia należnej kwoty określonej w ofercie.
 
 
7. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-04-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krawański Data wprowadzenia do BIP 2017-04-01 21:26:15
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-04-01 21:26:18
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-07-04 21:48:57
Artykuł był wyświetlony: 10492 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań