ˆ

Obwieszczenia z 2013 r.

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2013-06-03 08:37:30 Informacja ogłoszona dnia 2013-06-03 08:38:06 przez Artur Bajda

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30.04.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 30.04.2013 r. wydana została decyzja nr 7/2013 o zmianie decyzji nr 8/2012 z dnia 21.08.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 33d/33g, 32, dz. nr ewidencyjny 33/1, 32 obręb Łozy, gmina Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
  • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
  • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Łozy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 08:37:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 08:38:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 08:38:06
Artykuł był wyświetlony: 5666 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań