ˆ

Rada Gminy

Szczegóły informacji

Organ stanowiący

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-05-11 23:58:57 Informacja ogłoszona dnia 2015-05-12 00:00:02 przez Artur Bajda, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

RADA GMINY jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
 
Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
 
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).
 
Jako organ kontrolny gminy, Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii Rady Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-05-11 23:58:57
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 00:00:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 07:45:01
Artykuł był wyświetlony: 7661 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań