ˆ

Organ wykonawczy

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Żagań (2014 - 2018)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-05-11 21:53:37 Informacja ogłoszona dnia 2015-05-11 21:53:41 przez Artur Bajda, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań - Tomasz Niesłuchowski
 
Wójt pełni funkcję organu wykonawczego gniny, wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Jest to organ jednoosobowy.
 
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
 
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy
2) okreslanie sposobu wykonywania uchwał
3) gospodarowanie mieniem komunalnym
4) wykonywanie budżetu
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy"

Wójt pełni również funkcję przełożonego wobec dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest organem administracji, wydającym decyzje w sprawach indywidualnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-05-11 21:53:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2015-05-11 21:53:41
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 11:04:33
Artykuł był wyświetlony: 4022 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań