ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 08:50:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 08:50:17
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 08:51:07
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 08:51:07
Artykuł był wyświetlony: 6923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXI sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-07 12:48:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców Gminy na obrady XXI sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-   zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.;  
-   organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym;  
-   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019;  
-   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.;  
-   Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;  
-   przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;  
-   zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;  
-   zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;  
-   szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 
-   uchwały budżetowej na 2017 r.;  
-   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.  
3.
Interpelacje i wnioski.
4.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu obrad  XX sesji  z dnia 15 listopada 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-12-07 12:48:23
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-12-07 13:11:08
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-12-07 13:26:49
Artykuł był wyświetlony: 1144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XX sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-04 07:53:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców Gminy na obrady XX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-   zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.;  
-   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2019;  
-   określenia stawek podatku od nieruchomości;  
-   obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Żagań na 2017;  
-   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań;  
-   ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.  
3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2015/2016.
4.
Analiza oświadczeń majątkowych.
5.
Interpelacje i wnioski.
6.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołów obrad  XVIII sesji  z dnia 19 września 2016 r. i XIX sesji nadzwyczajnej z dnia 28 września 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-11-04 07:53:18
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-11-04 08:02:33
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-11-04 08:55:01
Artykuł był wyświetlony: 1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-23 07:50:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Gminy Żagań informuje, że w dniu 28 września 2016 r. godz. 1000 odbędą się obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Tematem sesji będzie:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwał w sprawie
-    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-09-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-23 07:50:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-23 07:57:04
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-09-23 08:00:20
Artykuł był wyświetlony: 1070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-12 12:16:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Żagań informuje, że zgodnie z Komunikatem NR 9/W/2016 z dnia 12.09.2016r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne.
W związku z powyższym woda z wodociągu w miejscowości Tomaszowo oraz Bożnów w zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Górnicki Data wytworzenia informacji: 2016-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-12 12:16:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-12 12:17:00
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-09-12 12:19:21
Artykuł był wyświetlony: 1147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-08 12:31:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

OSTRZEŻENIE!
 
Żagańskie Wodociągi informują, że w związku z chlorowaniem sieci wodociągowej na terenie gminy wiejskiej Żagań w miejscowościach Tomaszowo i Bożnów, zabrania się spozywania wody przez zwierzęta w terminie:
od dnia 8 września 2016 r., godz. 14:00
do dnia 9 września 2016 r., godz. 11:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Ratajewska Data wytworzenia informacji: 2016-09-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-08 12:31:39
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-08 12:31:44
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-09-08 12:37:50
Artykuł był wyświetlony: 527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XVIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-05 13:28:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców Gminy na obrady XVIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 13 września 2016 r. o godz. 800 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo;
-    stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tomaszowo;
-    przystąpienia Gminy Żagań do zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1065F”;
-    zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.;
- nadania drodze położonej we wsi Bożnów nazwy ulicy Lawendowa;
- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żagań do 2020 roku;
- zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Bobru”;
- odpowiedź na skargę;
- przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu zapobiegania próchnicy.
3.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żagań za I półrocze 2016 r.
4.
Interpelacje i wnioski.
5.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7.
Przyjęcie protokołu obrad  XVII sesji  z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 13:28:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 13:40:56
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-09-23 07:51:20
Artykuł był wyświetlony: 1031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu