ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-11 20:56:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu  14 lipca 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020
 
 
Żagań, dnia 2017-07-11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 20:56:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 20:56:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 21:23:23
Artykuł był wyświetlony: 1112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXVI sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 07:26:56

Obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 13:10:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
  • przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 13:10:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 13:13:27
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 11:29:25
Artykuł był wyświetlony: 1164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 23:40:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-     zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;
-     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020;
-     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żagań;
-     dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
-     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części  budynku gospodarczego położonego na działce nr 72/33 we wsi Rudawica;
-     przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2017 r.
4.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu obrad  XXII sesji  z dnia 13 lutego 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 23:40:01
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 23:49:10
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 11:48:52
Artykuł był wyświetlony: 1307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-02 13:13:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym St. Żagań i Pożarów, gmina Żagań;  
-   zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu  i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;  
-   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;  
-   projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;  
-   przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie;  
-   przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy;  
-   przekształcenia Zespołu Szkół w Tomaszowie w ośmioletnią szkołę podstawową;  
-   określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;  
-   określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Żagań, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 
-   nadania drodze położonej we wsi Stary Żagań nazwy ulicy Migdałkowa;  
-   zmiany tytułu Uchwały Nr XXI/150/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/ 91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;  
-   wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Żagań  na lata   2016 – 2020;  
-   ustalenia ramowych  planów pracy stałych komisji Rady Gminy Żagań na 2017 r.  
3.
Interpelacje i wnioski.
4.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-02 13:13:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 13:38:01
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-02-02 13:53:58
Artykuł był wyświetlony: 1462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 08:50:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 08:50:17
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 08:51:07
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 08:51:07
Artykuł był wyświetlony: 7213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXI sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-07 12:48:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców Gminy na obrady XXI sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-   zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.;  
-   organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym;  
-   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019;  
-   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.;  
-   Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;  
-   przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;  
-   zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;  
-   zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;  
-   szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 
-   uchwały budżetowej na 2017 r.;  
-   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.  
3.
Interpelacje i wnioski.
4.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu obrad  XX sesji  z dnia 15 listopada 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-12-07 12:48:23
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-12-07 13:11:08
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-12-07 13:26:49
Artykuł był wyświetlony: 1317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XX sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-04 07:53:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców Gminy na obrady XX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-   zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.;  
-   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2019;  
-   określenia stawek podatku od nieruchomości;  
-   obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Żagań na 2017;  
-   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań;  
-   ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.  
3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2015/2016.
4.
Analiza oświadczeń majątkowych.
5.
Interpelacje i wnioski.
6.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołów obrad  XVIII sesji  z dnia 19 września 2016 r. i XIX sesji nadzwyczajnej z dnia 28 września 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-11-04 07:53:18
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-11-04 08:02:33
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-11-04 08:55:01
Artykuł był wyświetlony: 1335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-23 07:50:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Gminy Żagań informuje, że w dniu 28 września 2016 r. godz. 1000 odbędą się obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Tematem sesji będzie:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwał w sprawie
-    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2016-09-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-23 07:50:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-23 07:57:04
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-09-23 08:00:20
Artykuł był wyświetlony: 1224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-12 12:16:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Żagań informuje, że zgodnie z Komunikatem NR 9/W/2016 z dnia 12.09.2016r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne.
W związku z powyższym woda z wodociągu w miejscowości Tomaszowo oraz Bożnów w zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Górnicki Data wytworzenia informacji: 2016-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-12 12:16:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-12 12:17:00
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-09-12 12:19:21
Artykuł był wyświetlony: 1364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu