ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PZP.6733.24.2018 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 21.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-23 08:14:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-11-23 08:14:34
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-23 08:15:38
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 08:15:38
Artykuł był wyświetlony: 294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I sesja Rady Gminy Żagań z dnia 22 listopada 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 14:25:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nagranie obrad - link (data: 22.11.2018; czas:  09:45 - 11:21, nazwa: "I sesja Rady Gminy Żagań 1")

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 14:25:07
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 14:29:46
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 14:33:53
Artykuł był wyświetlony: 336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 14 listopada 2018 r. (IF-PP.746.45.2018.GM2)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 08:44:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 08:44:34
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 08:44:38
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 08:44:38
Artykuł był wyświetlony: 388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 11:03:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań - Leszek Ochrymczuk
 
Wójt pełni funkcję organu wykonawczego gniny, wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Jest to organ jednoosobowy.
 
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
 
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy
2) okreslanie sposobu wykonywania uchwał
3) gospodarowanie mieniem komunalnym
4) wykonywanie budżetu
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy"

Wójt pełni również funkcję przełożonego wobec dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest organem administracji, wydającym decyzje w sprawach indywidualnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-11-16 11:03:55
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-16 11:04:38
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 11:04:38
Artykuł był wyświetlony: 259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 07:49:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Gminy Żagań -

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wykaz radnych Rady Gminy Żagań
 
1.
DZIEWIATNIK Agnieszka Monika
Bożnów
2.
SZCZUPIEL Ireneusz Dominik
Bożnów
3.
GÓRNIAK Adam Marcin
Bukowina Bobrzańska
4.
GRELA Wiesław Dariusz
Dzietrzychowicach
5.
CISOWSKI Piotr
Dzietrzychowice
6.
HRYCAK Marian
Jelenin
7.
ROZPĘDOWSKA Monika Anna
Jelenin
8.
REMIŃ Zdzisław Tomasz
Gorzupia
9.
CZARNOGRODZKA Jolanta Ewa
Miodnica
10.
KŁONIECKA Elżbieta
Stary Żagań
11.
WOŁOSZYN Mariusz Andrzej
Rudawica
12.
KOZAK Wioleta Agnieszka
Stara Kopernia
13.
BRONISZEWSKI Bartłomiej Sebastian
Trzebów
14.
LIPSKI Paweł Robert
Tomaszowo
15.
DANISZEWSKI Jan Tadeusz
Tomaszowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 07:49:18
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-16 10:41:15
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 10:41:15
Artykuł był wyświetlony: 610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OSO.524.1.1 - Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 12:52:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROJEKTU „Uchwały Rady Gminy w Żaganiu w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żagań o statusie wiejskim na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 1. Cel konsultacji:
  Uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działających na terenie Gminy Żagań.
 2. Przedmiot konsultacji:
  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy w Żaganiuw sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żagań o statusie wiejskim na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Projekt w zał. nr 1.
 3. Czas rozpoczęcia konsultacji: 13.11.2018 r., czas zakończenia konsultacji: 27.11.2018 r.
 4. Forma konsultacji:
  - elektroniczna z wykorzystaniem wzoru druku konsultacji (zał. nr 2);
  - pisemna z wykorzystaniem wzoru druku konsultacji (zał. nr 2).
 5. Zasięg terytorialny konsultacji:
  - Gmina Żagań.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zmian do projektu w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań,
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 12:52:48
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 13:16:36
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 15:46:36
Artykuł był wyświetlony: 1454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŻAGAŃ (tura II)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 10:41:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-11-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 10:41:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 11:23:06
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 11:23:06
Artykuł był wyświetlony: 663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKOŁY OBWODOWE WYBORY WÓJTA GMINY ŻAGAŃ - PONOWNE GŁOSOWANIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 11:22:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-11-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 11:22:03
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 11:23:06
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 22:10:45
Artykuł był wyświetlony: 653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokoły obwodowe - wybory do Sejmiku Województwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 11:28:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 11:28:47
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 11:30:48
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 12:36:29
Artykuł był wyświetlony: 769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokoły obwodowe - wybory do Rady Powiatu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 10:53:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 10:53:51
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 10:53:54
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 11:26:54
Artykuł był wyświetlony: 765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu