ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-12 21:48:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do informacji publicznej reguluje: USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
W załączniku udostępniony został wniosek, który można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można kierować:
 1. osobiście, pozostawiając wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań;
 2. pocztą tradycyjną na adres urzędu, tj.: Urząd Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 8, 68-100 Żagań;
 3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP na skrytkę /o6580tjec4/SkrytkaESP;
 4. na adres mailowy: (w celu wyelimiowania ryzyka nie dostarczenia wniosku, należy monitorować status dostarczenia wiadomości przez zwrócenie uwagi, czy wiadomość nie zostła odrzucona oraz  przy uzyciu opcji: "Żadaj potwierdzenia dostarczenia dla tej wiadomości", "Żadaj potwierdzenia odczytu dla tej wiadomości").
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-12 21:48:47
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-12 21:49:29
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 08:27:11
Artykuł był wyświetlony: 953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-12 21:03:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady korzystania
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy posiadać konto w portalu ePUAP, wypełnić formularz w ramach udostępnionej usługi i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym: w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub też w oparciu o profil zaufany.
 
Formularz
W celu podjęcia kontaktu z urzędem należy skorzystać z dostępnego w katalogu spraw formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" i zaadresować go na skrytkę /o6580tjec4/SkrytkaESP.
 
Poprawne zaadresowanie
W formularzu "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", po wpisaniu ciągu znaków: o6580tjec4 w polu wyszukiwania adresata, należy wybrać instytucję o nazwie: URZĄD GMINY. Poprawnie zaadresowany formularz będzie miał widoczny w nagłówku w części "Do:" adres: URZĄD GMINY ŻAGAŃ (/o6580tjec4/SkrytkaESP);

Urząd rozpatrzy jedynie wnioski opatrzone ważnym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym) lub profilem zaufanym.
 
Załączniki
Do standardowego formularza można dołączyć załączniki w formacie pliku:
txt, rtf, pdf, doc, docx, jpg (jpeg), gif, tif, png, svg, tar, zip, gz (gzip), rar, odt, ods, odp.
 
Instrukcja obsługi
 
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Po złożeniu elektronicznego dokumentu, Interesant otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Gminy Żagań przesłanego wniosku drogą elektroniczną.
 
Jak zacząć?
Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy posiadać własną skrzynkę w portalu ePUAP.
 
Skrytka Urzędu Gminy Żagań
/o6580tjec4/SkrytkaESP
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-12 21:03:58
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-12 21:04:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 13:47:34
Artykuł był wyświetlony: 969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sołectwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-12 19:25:55

Sołectwo Bożnów

 
Sołtys:
 
    Ireneusz Szczupiel
  Rada sołecka:  
   
 1. Dziewiatnik Agnieszka
 2. Klocek Grzegorz
 3. Łazarowicz Magdalena
 4. Małczak Anita

Sołectwo Bukowina Bobrzańska

 
Sołtys:
 
    Adam Górniak
  Rada sołecka:  
   
 1. Tracz Kazimierz
 2. Olchowy Monika
 3. Wolska Marta
 4. Wolska Hanna
 5. Giepard Grzegorz

Sołectwo Chrobrów

 
Sołtys:
 
    Stanisław Ziębiec
  Rada sołecka:  
   
 1. Andrzejak Iwona
 2. Janczak Krystyna
 3. Dobrakowska Halina
 4. Garbacz Zdzisława
 5. Drozdek Michał
 6. Skrzyński Krystian

Sołectwo Dzietrzychowice

 
Sołtys:
 
    Jan Polak
  Rada sołecka:  
   
 1. Wygowski Mariusz
 2. Borowski Sławomir
 3. Waszak Emilia
 4. Mieloch Paweł
 5. Szewczyk Piotr
 6. Cieślak Marta
 7. Najdek Elżbieta
 8. Lasoń Agnieszka
 9. Świniuch Sławomir
 10. Długosz Tadeusz

Sołectwo Gorzupia

 
Sołtys:
 
    Danuta Con
  Rada sołecka:  
   
 1. Bartosiński Tomasz
 2. Con Krzysztof
 3. Suszycki Waldemar
 4. Janicka Teresa

Sołectwo Jelenin

 
Sołtys:
 
    Marian Hrycak
  Rada sołecka:  
   
 1. Tworek Waldemar
 2. Kulesza Barbara
 3. Muniak Andrzej
 4. Stasiak Bożena
 5. Godlewski Paweł
 6. Tworek Zbigniew
 7. Tworek Żaneta

Sołectwo Łozy

 
Sołtys:
 
    Daniel Szczęsny
  Rada sołecka:  
   
 1. Kowalik Adam
 2. Parasiewicz Ewa
 3. Jegorow Mirosław
 4. Musiałek Barbara
 5. Pałęga Dariusz

Sołectwo Miodnica (Gryżyce)

 
Sołtys:
 
    Elżbieta Kaleta
  Rada sołecka:  
   
 1. Marcinkiewicz Anna
 2. Krukowski Wiesław
 3. Zięba Jolanta
 4. Chabiniak Krzysztof
 5. Wilkocka-Gąska Renata
 6. Chabiniak Anna

Sołectwo Nieradza (Kocin)

 
Sołtys:
 
    Dariusz Sołtysiak
  Rada sołecka:  
   
 1. Wolska Agnieszka
 2. Hnatuśko Katarzyna
 3. Sołtysiak Izabela
 4. Stefańska Marta
 5. Kasperek Tomasz

Sołectwo Pożarów

 
Sołtys:
 
    Uszula Jeżak
  Rada sołecka:  
   
 1. Kasprzyk Lucyna
 2. Błoniarz Monika
 3. Prus Elżbieta
 4. Sikora Jan

Sołectwo Rudawica (Pruszków)

 
Sołtys:
 
    Kucharska Urszula
  Rada sołecka:  
   
 1. Popławska Iwona
 2. Kopaniecki Jan
 3. Marciniak Katarzyna
 4. Śliwiński Zbigniew
 5. Soroka Grzegorz

Sołectwo Stara Kopernia

 
Sołtys:
 
    Czesław Sadecki
  Rada sołecka:  
   
 1. Michalski Zenon
 2. Podkowa Barbara
 3. Białko Bożena
 4. Michalska Lidia

Sołectwo Stary Żagań

 
Sołtys:
 
    Edyta Gołąb
  Rada sołecka:  
   
 1. Marszewska Dorota
 2. Kacprzyk Justyna
 3. Rosół Roman
 4. Ogłaska Iwona

Sołectwo Tomaszowo

 
Sołtys:
 
    Jan Daniszewski
  Rada sołecka:  
   
 1. Krugły Mariusz
 2. Daniszewska Janina
 3. Maziarz Stanisław
 4. Kaczorowski Aleksander
 5. Lisiewicz Grażyna
 6. Śliwiński Zdzisław
 7. Klamuk Magdalena

Sołectwo Trzebów (Dobre n/Kwisą)

 
Sołtys:
 
    Nina Marciniak
  Rada sołecka:  
   
 1. Broniszewska Wiesława
 2. Kurowska Katarzyna
 3. Gajusz Rozalia
 4. Nowakowska Renata
 5. Kowalczyk Beata
 6. Mazur Marek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-12 19:25:55
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-12 19:25:59
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 22:36:48
Artykuł był wyświetlony: 1476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Telefony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-12 19:22:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretariat:  tel.: 68 458 48 00, 68 377 70 21
fax: 68 377 23 36

Akapit nr 2 - brak tytułu

Przedmiot sprawy Referat Telefon Pokój
 • ewidencja ludności
 • wydawanie dowodów osobistych
 • ewidencja działalności gospodarczej
 • kultura, kultura fizyczna, sport
 • komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
 • koncesje alkoholowe
 • wynajem świetlic
 • testamenty
 • działalność pożytku publicznego
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 04 17
 • sprawy osobowe pracowników urzędu
 • sprawy socjalne urzędu
 • prace interwencyjne, roboty publiczne
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 18 21
 • sprawy osobowe oświaty
 • sprawy socjalne oświaty
 • sprawy emerytalno-rentowe pracowników oświaty
 • nadzór nad działalnością oświaty
 • stypendia i zasiłki uczniów
 • dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy
 • dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 07 22
 • obsługa biura Rady Gminy
 • archiwum zakładowe
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 06 23
 • sprawy obrony cywilnej
 • sprawy wojskowe
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona informacji niejawnych
 • sprawy obronne
 • nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną urzędu
 • redakcja BIP
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 20 12
 • wymiar zobowiązań pieniężnych
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • ewidencja środków transportowych
 • egzekucja należności podatkowych
 • księgowość podatkowa
Referat Finansów 68 458 48 15 15
 • księgowość budżetowa
 • podatek VAT
 • czynsze
 • użytkowanie wieczyste
 • windykacja należności
Referat Finansów 68 458 48 17
14
 • płace
 • rozliczenia ZUS
 • podatek dochodowy
 • księgowość oświaty
Referat Finansów 68 458 48 03 13
 • obsługa kasowa
Referat Finansów 68 458 48 16 16
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • sprzedaż nieruchomości
 • użytkowanie wieczyste
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 11 6
 • produkcja roślinna i zwierzęca
 • ochrona roślin i zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 • dzierżawa mienia komunalnego
 • łowiectwo
 • zwrot podatku akcyzowego
 • podział i rozgraniczenie gruntów
 • opłata adiacencka
 • gospodarowanie zasobami mienia komunalnego
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 12 10
 • remont budynków komunalnych
 • gospodarka mieszkaniowa
 • oświetlenie drogowe
 • promocja gminy
 • pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 14 9
 • uzgodnienia projektów budowlanych
 • gospodarka odpadami komunalnymi
 • utrzymanie cmentarzy i ewidencja zmarłych
 • przystanki autobusowe
 • gospodarka wodna i melioracje
 • drogownictwo i zimowe utrzymanie dróg
 • ochrona środowiska
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych
  specjalnych przewozów osób w krajowym
  transporcie drogowym
 • eksploatacja przydomowych oczyszczalni
  i zbiorników bezodpływowych
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 09 8
 • zaświadczenia i wypisy z miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • zamówienia publiczne w zakresie inwestycji
 • zaświadczenia i wypisy ze studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań
samodzielne stanowisko 68 458 48 13 7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-12 19:22:16
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-12 19:22:20
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-02-12 19:22:20
Artykuł był wyświetlony: 852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 2.02.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 10:41:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 10:41:07
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 10:45:47
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 10:45:47
Artykuł był wyświetlony: 1305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6733.6.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 2.02.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 10:42:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 10:42:39
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 10:45:47
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 10:45:47
Artykuł był wyświetlony: 1260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6220.2.2016.2.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 25 stycznia 2017 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-26 16:33:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-01-26 16:33:20
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-01-26 16:34:10
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-01-26 16:34:10
Artykuł był wyświetlony: 1253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6220.3.2016.3.2017 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 25 stycznia 2017 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-26 16:30:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-01-26 16:30:50
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-01-26 16:32:27
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-01-26 16:32:27
Artykuł był wyświetlony: 1262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 35/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 stycznia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 21:10:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kosińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 21:10:14
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 21:15:01
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 21:15:01
Artykuł był wyświetlony: 6585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu