ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr 592/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-08 10:08:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kosińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-12-08 10:08:18
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-12-08 10:10:06
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-12-08 10:11:17
Artykuł był wyświetlony: 6494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 02.12.2016 r. (PZP.6722.2.2016)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-05 11:15:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2016-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-12-05 11:15:31
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-12-05 11:18:38
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-12-05 11:18:38
Artykuł był wyświetlony: 2036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE - przedstawia się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rocznego program współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-01 07:18:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Uchwały Nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010 r., Wójt Gminy Żagań przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Roczny program współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zmian do projektu do dnia 07.12.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań.
Propozycje należy składać zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji) do uchwały Nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010 r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Karolina Jędzierowska  pok. nr 17 Urząd Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań, tel. 68 4584804.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-12-01 07:18:37
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 07:30:33
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-12-08 10:01:47
Artykuł był wyświetlony: 3484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 17.11.2016 r. (PZP.6733.15.2016)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 07:37:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 07:37:04
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 07:37:08
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 07:37:56
Artykuł był wyświetlony: 2319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 14 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (PZP.6220.18.2016)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-15 08:29:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2016-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-11-15 08:29:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-11-15 08:31:43
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 07:33:38
Artykuł był wyświetlony: 2387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 28 października 2016 r. (PZP.6220.15.2016)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-31 07:12:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2016-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-10-31 07:12:42
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-10-31 07:13:48
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-10-31 07:13:48
Artykuł był wyświetlony: 2534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 19 października 2016 r. (PZP.6220.15.2016)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-19 13:53:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2016-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-10-19 13:53:06
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-10-19 13:53:10
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-10-19 13:54:40
Artykuł był wyświetlony: 2695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-17 09:46:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja opracowana na podstawie ZARZĄDZENIE NR 83/16WÓJTA GMINY ŻAGAŃ  z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
 
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiejskiej Żagań – Urzędu Gminy Żagań;
2) udostępnione w serwisie informacyjnym Gminy Żagań na portalu internetowym gminazagan.pl;
3) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 
1) dla informacji udostępnionej w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiejskiej Żagań – Urzędu Gminy Żagań i w serwisie informacyjnym Gminy Żagań nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania;
2) dla informacji udostępnianej na wniosek, Urząd Gminy Żagań określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
3. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:
 
1) Urząd Gminy Żagań udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie, jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Gminy Żagań może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
2) ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
a) koszt nośnika danych,
b) koszt wysyłki,
c) szacowany koszt pracy pracownika,
d) koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
e) koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
 
4. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 
1) wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
2) w przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Żagań, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
3) Wójt Gminy Żagań, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4) Wójt Gminy Żagań może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy),
5) w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,
6) do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
7) Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze,
8) W przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zmianami).
 
5. Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych
 
Urząd Gminy Żagań zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zmianami) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zmianami), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
 
W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
6. Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Żagań
 
Urząd Gminy Żagań nie ponosi odpowiedzialności za:
 
1) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
2) wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy Żagań.
 
7. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 
Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa (art. 21 i 22 ustawy).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2016-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-10-17 09:46:25
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-10-17 09:46:29
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-11-03 09:56:56
Artykuł był wyświetlony: 1231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Żagań o statusie wiejskim”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-17 07:53:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-10-17 07:53:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-10-17 07:58:23
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-10-17 07:58:23
Artykuł był wyświetlony: 4626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Żagań o statusie wiejskim”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-27 12:20:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2016-09-27 12:20:31
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2016-09-27 12:21:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2016-10-13 14:27:06
Artykuł był wyświetlony: 5248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu