ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-31 2017-09-15 14:00:00 Dostawa mebli przeznaczonych do wyposażenia sali konferencyjnej w toku
 • OSO.2600.1.2017 - zaproszenie (PDF, 206.7 KiB)
 • OSO.2600.1.2017 - umowa (DOCX, 17 KiB)
 • OSO.2600.1.2017 - formularz ofertowy (DOCX, 12.1 KiB)
2 2017-08-28 2017-09-05 09:00:00 Budowa chodnika na dz. nr 207/5 w miejscowości Chrobrów gm. Żagań w toku
 • GKR.7226.71.2017 - zaproszenie (PDF, 197.6 KiB)
 • GKR.7226.71.2017 - dokumentacja (ZIP, 1.7 MiB)
3 2017-08-11 2017-09-01 09:30:00 Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w m. Łozy-etap II rozstrzygnięty
 • PZP.271.6.2017 - dokumentacja (ZIP, 3.9 MiB)
 • PZP.271.6.2017 - ogłoszenie BIP (PDF, 371.9 KiB)
 • PZP.271.6.2017 - ogłoszenie BZP (PDF, 648.2 KiB)
 • PZP.271.6.2017 - informacja (PDF, 203.1 KiB)
 • PZP.271.6.2017 - wybór oferty (PDF, 194.3 KiB)
4 2017-08-11 2017-08-31 09:30:00 Przebudowa świetlicy integracyjnej w miejscowości Stary Żagań – gmina Żagań rozstrzygnięty
 • PZP.271.5.2017 - dokumentacja (ZIP, 30.1 MiB)
 • PZP.271.5.2017 - ogłoszenie BIP (PDF, 412.5 KiB)
 • PZP.271.5.2017 - ogłoszenie BZP (PDF, 655 KiB)
 • PZP.271.5.2017 - informacja (PDF, 215.8 KiB)
 • PZP.271.5.2017 - wybór oferty (PDF, 149.1 KiB)
5 2017-08-04 2017-08-16 09:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żagań w toku
 • GKR 271.1.2016 - specyfikacja (DOCX, 90.4 KiB)
 • GKR 271.1.2016 - projekt umowy (DOCX, 46.1 KiB)
 • GKR.271.1.2016 - ogłoszenie BIP (PDF, 206.6 KiB)
 • GKR.271.1.2016 - ogłoszenie BZP (PDF, 408.3 KiB)
 • GKR.271.1.2017 - informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (PDF, 284.4 KiB)
6 2017-07-04 2017-07-20 09:30:00 Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w m. Łozy rozstrzygnięty
 • PZP.271.4.2017 - ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 385.8 KiB)
 • PZP.271.4.2017 - dokumentacja (7Z, 7.3 MiB)
 • PZP.271.4.2017 - informacja (PDF, 181.9 KiB)
 • PZP.271.4.2017 - zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 204.8 KiB)
7 2017-06-28 2017-07-13 09:30:00 Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudawica rozstrzygnięty
 • PZP.271.3.2017 - ogłoszenie BIP (PDF, 510.1 KiB)
 • PZP.271.3.2017 - dokumentacja (7Z, 7.2 MiB)
 • PZP.271.3.2017 - protokół (PDF, 180.1 KiB)
 • PZP.271.3.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 199.6 KiB)
8 2017-06-19 2017-06-26 12:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie turnusu 10-dniowego dla 40 dzieci z terenu Gminy Żagań. rozstrzygnięty
 • OSO.8141.9.2017 - zaproszenie (PDF, 197.9 KiB)
 • OSO.8141.9.2017 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 22.9 KiB)
 • OSO.8141.9.2017 - załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 64 KiB)
9 2017-06-02 2017-07-14 11:00:00 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań w ramach zadania pn. „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Żagań na lata 2013 – 2032” rozstrzygnięty
 • GKR.7021.17.2017 - zaproszenie (PDF, 301.2 KiB)
 • GKR.7021.17.2017 - wzór umowy (DOC, 84.5 KiB)
 • GKR.7021.17.2017 - wzór umowy, załącznik nr 1 (DOC, 45 KiB)
 • GKR.7021.17.2017 - wzór umowy, załącznik nr 2 (DOC, 56.5 KiB)
 • GKR.7021.17.2017 - oferta (DOC, 70.5 KiB)
 • GKR.7021.17.2017 - informacja (PDF, 166.3 KiB)
10 2017-05-08 2017-05-16 09:00:00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie planowanej strefy ekonomicznej w miejscowości Tomaszowo – Inspektor Nadzoru rozstrzygnięty
 • GKR.7021.11.2017 - zaproszenie (PDF, 178.7 KiB)
 • GKR.7021.11.2017 - wzór umowy (DOC, 41.5 KiB)
 • GKR.7021.11.2017 - wzór oferty (DOC, 27 KiB)
 • GKR.7021.11.2017 - protokół (PDF, 39.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu